Monday, November 29, 2021
HomeTiền Diện TửXây dựng cơ sở pháp lý tiền ảo trong kế hoạch quản...

Xây dựng cơ sở pháp lý tiền ảo trong kế hoạch quản lý thương mại điện tử


Cơ quan thuế sẽ phối hợp ngân hàng khấu trừ thuế tổ chức, cá nhân

Bộ Tài chính mới đây ban hành Quyết định 2146 về kế hoạch tổng thể thực hiện các giải pháp tại đề án “Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam”. Kế hoạch này nhằm tăng cường công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử (TMĐT) trong nước và xuyên biên giới, chú trọng hoạt động cung cấp dịch vụ số xuyên biên giới của nhà cung cấp không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam. Kế hoạch xây dựng trong ngắn hạn và dài hạn từ nay đến hết năm 2025.

Theo kế hoạch ngắn hạn, Tổng cục Thuế sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên đề đối với TMĐT trong nước và xuyên biên giới. Phối hợp với các bộ ngành như Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước… thực hiện quản lý thuế đối với TMĐT. Một trong những công việc quan trọng là xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro đối với TMĐT, trong đó xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, cá nhân có hoạt động TMĐT; khai thác, phân tích dữ liệu có sử dụng phương pháp học máy – áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý dữ liệu, đưa ra những cảnh báo đối với trường hợp vượt ngưỡng rủi ro. Ngoài ra, ngành tài chính còn xúc tiến hợp tác quốc tế trong năm 2022 thông qua việc đào tạo kỹ năng và nhận diện các trường hợp rủi ro có thể khai thác thông tin từ cơ quan thuế nước ngoài, tăng cường trao đổi thông tin với cơ quan thuế các nước, hợp tác chống gian lận thuế quốc tế đối với hoạt động TMĐT và dịch vụ kỹ thuật số xuyên biên giới. Cũng trong năm 2022, Bộ Tài chính sẽ xây dựng và trình Chính phủ về chủ trương tham gia đàm phán, ký kết Hiệp định đa phương về phân bổ lợi nhuận đối với hoạt động kinh doanh kỹ thuật số. Qua năm 2023, xúc tiến đàm phán các hiệp định tune phương hoặc đa phương về thuế đối với hoạt động TMĐT và dịch vụ kỹ thuật số xuyên biên giới.

n

Trong dài hạn, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu xây dựng chính sách thuế áp dụng đối với dịch vụ số xuyên biên giới (DST – Digital service Tax) trong điều kiện bị điều chỉnh bởi hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Đồng thời sửa đổi bổ sung quy định pháp luật thuế hiện hành đảm bảo mức động viên hợp lý theo xu hướng quốc tế và khu vực. Chẳng hạn quy định các ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán căn cứ khoản tiền được trả từ nước ngoài thông qua tài khoản của cá nhân để khấu trừ, khai thay, nộp thay cho cá nhân trong nước khi nhận tiền từ kinh doanh được trả từ nước ngoài.

Trong kế hoạch dài hạn, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước để xây dựng cơ sở pháp lý cho việc quản lý tiền ảo phù hợp thông lệ quốc tế để tránh những vấn đề về trốn thuế. Trước năm 2025 đề xuất sửa pháp luật liên quan đến thuế (luật Quản lý thuế, luật Tổ chức cơ quan điều tra, luật Tố tụng hình sự…) cho phép Tổng cục Thuế có chức năng điều tra.

Supply hyperlink

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Phổ biến nhất